HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH HỘI VẬT LÝ VIỆT NAM TỔNG KẾT CÔNG TÁC NĂM 2016 VÀ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC NĂM 2017

Chủ nhật - 18/06/2017 23:10
Ngày 05/1/2017 Hội Vật lý Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2016 và triển khai công tác năm 2017 tại Hà Nội. Sau khi thảo luận dự thảo của Ban thường vụ Trung ương Hội và góp ý kiến bổ sung, Hội nghị đã biểu quyết tán thành báo cáo đã hoàn thiện sau đây.
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Viện Vật Lý
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại Viện Vật Lý
BÁO CÁO
Tổng kết công tác năm 2016 thực hiện
“Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020” và kế hoạch năm 2017

A. CÔNG TÁC THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH NĂM 2016
 “Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020” trong Quyết định số 380/QĐ-TTg có 9 nhiệm vụ và giải pháp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (đại diện là Hội Vật lý Việt Nam) được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan thực hiện một số nhiệm vụ của Chương trình. Trong năm 2016, Hội Vật lý VN đã thực hiện được một số công việc sau:
1. Hội Vật lý VN đã thực hiện nhiệm vụ: Tăng cường công tác thông tin và truyền thông Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020. Cụ thể, viết và đăng các bài giới thiệu thường xuyên và phản ánh các thông tin về hoạt động thực hiện trong Chương trình phát triển vật lý trên Tạp chí Vật lý ngày nay, Hội Vật lý VN đã xuất bản đều 4 số (ra hàng qúy) trong năm 2016 và đang in số 1 /2017. Đây là cố gắng lớn của Hội Vật lý VN khi kinh phí xuất bản Tạp chí này đang phụ thuộc vào sự hỗ trợ lẻ tẻ và không thường xuyên của các cá nhân và tổ chức.
Đề nghị Chương trìnhLiên hip các Hi KH KT Vit Nam có kế hoạch hỗ trợ kinh phí cho Tạp chí Vật lý ngày nay, từ 2017 – như đã có kế hoạch xây dựng từ 2016.
2. Hội Vật lý Việt Nam đã thực hiện phối hợp với Vụ KHXH -TN, Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo đánh giá 1 năm thực hiện “Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020”, ngày 30/5/2016, tại Bộ KH&CN. Hội thảo đã đánh giá việc thưc hiện các nhiệm vụ đã được phê duyệt, báo cáo các thuận lợi, khó khăn cũng như các kết quả đã đạt được của các đơn vị - qua đó có kiến nghị với các cơ quan quản lý về các nhiệm vụ và giải pháp cần phải thực hiện thời gian tiếp theo. Các báo cáo và tóm tắt các nội dung thảo luận của các đại biểu, và các kết luận đánh giá và kiến nghị của Hội thảo được báo cáo lên các cơ quan quản lý và đăng tải trên Tạp chí Vật lý Ngày nay số 3-2016 của Hội Vật lý VN.
3. Hội Vật lý Việt Nam đã thực hiện Nhiệm vụ: Khuyến khích các nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và các nhà khoa học quốc tế tham gia vào hoạt động nghiên cứu và đào tạo ngành vật lý ở Việt Nam. Cụ thể, trong năm 2016 . Hội Vật lý Việt Nam đã phối hợp với Viện Hàn lâm KH&CN VN tổ chức 2 hội nghị vật lý quốc tế lớn ở Việt Nam về “Khoa học vật liệu tiên tiến và công nghệ nano” (8-12/11/ 2016 tại Hạ Long) và về “Quang tử và Quang lượng tử” (7-10/11/ 2016 tại Ninh Bình). Các hội nghị quôc tế này đã thu hút được hơn 500 nhà khoa học trong nước và gần 250 nhà khoa học quốc tế đến từ 24 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có 23 nhà khoa học Việt kiều. Các hội nghị vật lý quốc tế này đã thành công tốt đẹp và thu hút được các trung tâm khoa học và công nghệ quốc tế có uy tín đăng ký tham gia đồng tổ chức.
Hội Vật lý Việt Nam đề nghị Viện Hàn lâm KH&CN VN và Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam có kế hoạch kinh phí hỗ trợ nhiệm vụ trong 2017 và các năm tới.
4. Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với các nhà vật lý của Viện Hàn lâm KH&CN VN đã xây dựng và đề xuất thành công Đề tài: Biên soạn Từ điển Vật lý Anh Việt và Từ điển Bách khoa Vật lý Việt Nam, trong Chương trình phát triển vật lý đến 2020. Đề tài đã được Viện Hàn lâm KH và CN VN chấp thuận và đưa vào thực hiện trong thời gian 9/2016- 9/2020.
5. Hội Vật lý Việt Nam và Viện Hàn lâm KH&CN VN hợp tác chặt chẽ và hiệu quả với Trung tâm Vật lý lý thuyết Châu Á - Thái Bình Dương (APCTP). Trong năm 2016, APCTP đã là đồng tổ chức và hỗ trợ kinh phí cho 05 sự kiện vật lý sau ở Việt Nam:
 
  • The 2nd Vietnam school of physics (Quy Nhơn, VN)
  • The 9th Asian Symposium on Intense Laser Science (ASILS 9), Ninh Bình, VN
  • The 9th International Conference on Photonics and Applications, Ninh Bình, VN
  • The 8th International Workshop on Advanced Materials Science and Nanotechnology (IWAMSN 2016), Hạ Long.VN
  • ​Hanoi international workshop on gravitation and cosmology 2016​, Hanoi, VN
6. Hội Vật lý Việt Nam đã giới thiệu thành công 22 nhà khoa học quốc tế (trong đó có 5 nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài) tham gia vào Ban biên tập của Tạp chí Communications in Physics (tạp chí vật lý tiếng Anh của Viện Hàn lâm KH&CN VN, đang thực hiện nâng cao chất lượng như một tạp chí KH quốc tế).
 Đã giới thiệu thành công một nhà vật lý Việt Nam đang làm việc ở Úc - được HĐCDGSNN công nhận đặc cách là GS, và được Học Viện KH&CN, Viện Hàn lâm KH&CN VN công nhận là GS kiêm nhiệm.
7. Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với các hội vật lý chuyên ngành tổ chức định kỳ các hội nghị vật lý quốc gia và quốc tế chuyên ngành, cũng như giới thiệu các nhà khoa học của Hội tham gia vào các hội đồng xét duyệt đề tài và nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước của “Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020”.
 
B. KẾ HOẠCH NĂM 2017         
Các nhiệm vụ thực hiện trong 2017:
- Phối hợp với Vụ KHXH_TN, Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo đánh giá và nâng cao năng lực thực hiện “Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020” dự tính được tổ chức trong quý 2/ 2017 tại Hà Nội.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Tăng cường công tác thông tin và truyền thông Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 qua Tạp chí Vật lý Ngày nay của Hội Vật lý VN.
- Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Khuyến khích các nhà khoa học là người Việt Nam ở nước ngoài và các nhà khoa học quốc tế tham gia vào hoạt động nghiên cứu và đào tạo ngành vật lý ở Việt Nam.
Tiếp tục thực hiện tích cực Nhiệm vụ Biên tập T đin Vt lý Anh-Vit và  Từ điển Bách khoa Vt lý, phối hợp với Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN VN.
- Tiếp tục hỗ trợ và đồng tổ chức một số hội nghị lớn cấp quốc gia và quốc tế về vật lý.
 
C. KIẾN NGHỊ
- Viện Hàn lâm KH&CN VN và Liên hiệp các hội KHKT VN thực hiện tốt kế hoạch kinh phí để đảm bảo việc thực hiện các nhiệm vụ (6,7,8 và 9) được giao trong Chương trình phát triển Vật lý đã đề ra.
- Viện Hàn lâm KH&CN VN và Liên hiệp hội KHKT VN cần xây dựng kế hoạch đầy đủ và cụ thể để tổ chức một số hội nghị quốc tế vật lý lớn, thường kỳ (ví dụ 2 năm lần) có uy tín khoa học cao trong khu vực và quốc tế (trước mắt về : KH vật liệu và công nghệ nano; quang tử và quang lượng tử, vật lý lý thuyết và vật lý tính toán; vật lý hạt nhân).
Đề nghị các cơ quan thành viên trong Tổ công tác thực hiện Chương trình cần có kế hoạch phối hợp và hỗ trợ cụ thể cho các hội nghị quốc tế vật lý lớn này.
- Đề nghị có đại diện của vật lý Việt Nam trong tổ chức IUPAP (Hiệp hội Vật lý cơ bản và vật lý ứng dụng quốc tế, có 60 nước thành viên, ra đời 1922) để tăng cường hội nhập và ủng hộ quốc tế cho vật lý Việt Nam. Đề xuất Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm KH&CN VN là đơn vị đại diện của vật lý Việt Nam trong tổ chức IUPAP./.
 

Tác giả bài viết: Hội Vật Lý Việt Nam

Nguồn tin: Hội Vật Lý

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vpshvl.org.vn là vi phạm bản quyền
 Từ khóa: hoạt động hội

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây