Ban chấp hành

Kèm theo Quyết định số 1011 /QĐ-LHHVN ngày 27 tháng 12 năm 2013 của Đoàn chủ tịch hội đồng Trung ương Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam

Ban chấp hành

STT Họ và Tên Chức vụ / Đơn vị công tác Chức vụ Hội
  GS.VS. Nguyễn Văn Hiệu Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chủ tịch Danh dự
1 GS.TS. Nguyễn Đại Hưng Viện trưởng Viện Vật lý, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Chủ tịch
2 GS.TS. Nguyễn Đức Chiến Viện Vật lý Kĩ thuật, Đại học Bách khoa HN Phó Chủ tịch
3 GS.TSKH. Nguyễn Xuân Hãn Tổng Biên tập Tạp chí Vật lý Ngày nay Phó Chủ tịch
4 PGS.TS. Đinh Xuân Khoa Chủ tịch Hội Vật lý Nghệ An. Hiệu trưởng Đại học Vinh Phó Chủ tịch
5 GS.TS. Nguyễn Quang Liêm Viện trưởng Viện Khoa học Vật liệu,
Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. ủy viên Hội đông Hiệp Hội Vật lý Châu Á - Thái Bình Dương AAPPS Council (2013-2016)
Phó Chủ tịch
6 PGS.TS. Cao Minh Thì Chủ tịch Hội Vật lý Tp Hồ Chí Minh Phó Chủ tịch
7 PGS.TS. Chu Đình Thúy Hội Vật lý Việt Nam Phó Chủ tịch
8 PGS.TS. Nguyễn Xuân Chánh Viện Vật lý Kĩ thuật, Đại học Bách khoa HN. Ủy viên Thường vụ
9 GS.TS. Bạch Thành Công Chủ tịch Hội đồng chức danh Giáo sư ngành Vật lý Ủy viên Thường vụ
10 NCVC. Vũ Tiến Đức Hội Vật lý Việt Nam Ủy viên Thường vụ Trưởng Ban Kiểm tra
11 PGS.TS. Phó Thị Nguyệt Hằng Viện trưởng Viện Vật lý Kĩ thuật, Đại học Bách khoa HN Ủy viên Thường vụ
12 PGS.TS. Phạm Thành Huy Viện trưởng Viện tiên tiến về khoa học và Công nghệ, Đại học Bách khoa HN Ủy viên Thường vụ
13 PGS.TSKH. Nguyễn Thế Khôi Chủ tịch Hội Giảng dậy Vật lý Ủy viên Thường vụ
14 GS.TS. Phan Hồng Khôi Hội Vật lý Việt Nam Ủy viên Thường vụ
15 GS. TS. Trần Công Phong Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam Ủy viên Thường vụ
16 GS.TSKH. Nguyễn Xuân Phúc Hội Khoa học Vật liệu Ủy viên Thường vụ
17 GS.TS. Trần Đức Thiệp Chủ tịch Hội Hạt nhân Việt Nam Ủy viên Thường vụ
18 Dịch giả Phạm Văn Thiều Chánh Văn phòng TƯ Hội_Tổng Biên tập Tạp chí Vật lý và Tuổi trẻ Ủy viên Thường vụ
19 TS. Võ Văn Thuận Hội Hạt nhân Việt Nam Ủy viên Thường vụ
20 GS.TSKH. Lê Minh Triết Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hội Vật lý Tp Hồ Chi Minh Ủy viên Thường vụ
21 GS.TSKH. Nguyễn Ái Việt Chủ tịch Hội Vật lý Lý thuyết Ủy viên Thường vụ
22 TS. Nguyễn Xuân Anh Viện trưởng Viện Vật lý Địa cầu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ủy viên BCH
23 TS. Ngạc An Bang Chủ nhiệm Khoa Vật lý Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia HN Ủy viên BCH
24 GS.TS. Nguyễn Quang Báu Chi Hội trưởng Chi Hội Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia HN Ủy viên BCH
25 TS. Nguyễn Huy Bằng Chủ nhiệm Khoa Vật lý Trường Đại học Vinh Ủy viên BCH
26 GS.TS. Đào Trần Cao Chi Hội trưởng Chi Hội Viện Khoa học Vật liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ủy viên BCH
27 PGS.TS. Đặng Mậu Chiến Giám đốc Phòng TN Công nghệ Nano, Đại học Quốc gia Tp HCM Ủy viên BCH
28 PGS.TS. Huỳnh Thành Đạt Phó Chủ tịch Hội Quang và Quang phổ Phó Giám đốc thường trực Đại học Quốc gia TpHCM Ủy viên BCH
29 PGS.TS. Nguyễn Như Đạt Ban Olympic Sinh viên Hội Vật lý Việt Nam Ủy viên BCH
30 GS.TS. Nguyền Năng Định Chi Hội trưởng Chi Hội Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia HN Ủy viên BCH
31 GS.TS. Nguyễn Hữu Đức Phó Giám đốc Đại học Quốc gia HN Ủy viên BCH
32 GS.TS. Nguyễn Ngọc Giao Phó Chủ tịch Hội Vật lý TpHCM Chủ tịch liên hiệp các Hội Khoa học và Kĩ thuật TpHCM Ủy viên BCH
33 GS.TSKH. Thân Đức Hiền Viện Đào tạo Quốc tế về Khoa học Vật liệu ITIMS, Đại học Bách khoa HN Ủy viên BCH
34 PGS.TS. Lê Văn Hiếu Ủy viên Thường vụ Hội Vật lý Tp Hồ Chi Minh, Khoa Khoa học Vật liệu, Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TpHCM Ủy viên BCH
35 PGS.TS. Lục Huy Hoàng Chi Hội trưởng Chi hội Vật lý Chủ nhiệm Khoa Vật lý Đại học Sư phạm IHN Ủy viên BCH
36 TS. Trần Xuân Hồng Viện trưởng Viện Ứng dụng Công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ Ủy viên BCH
37 BSCKII. Nguyễn Thế Hùng Hội Vật lý Y tế Ủy viên BCH
38 TS. Trần Minh Hùng Chi Hội trưởng Chi Hội Vật lý Tỉnh Đồng Nai, Hiệu trưởng Đại học Đồng Nai Ủy viên BCH
39 GS.TS. Vũ Văn Hùng Phó Tổng Giám đốc kiêm Tổng Biên tập Nhà xuất bản Giáo đục, Bộ Giáo dục và Đào tạo Ủy viên BCH
40 GS.TS. Đào Tiến Khoa Hội Hạt nhân Việt Nam Viện Khoa học và Kĩ thuật Hạt nhân Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam Ủy viên BCH
41 ThS. Giang Mạnh Khôi Giám đốc Trung tâm CN, Laser Viện ứng dụng Công nghệ Ủy viên BCH
42 TS. Bùi Thanh Lan Chi Hội trưởng ,Chi Hội Đại học Mỏ -Địa Chất Ủy viên BCH
43 PGS. TS. Hoàng Thái Lan Ủy viên Thường vụ Hội Vật lý Tp Hồ Chi Minh Ủy viên BCH
44 TS. Trần Ngọc Liêm Chủ tịch Liên doanh VIKOMED Ủy viên BCH
45 PGS.TS. Vũ Thị Kim Liên Chi Hội trưởng Chi Hội Đại học Thái Nguyên, Trưởng Phòng Sau Đại học Đại học Thái Nguyên. Ủy viên BCH
46 TS. Bùi Minh Lý Chủ tịch Hội Vật lý Khánh Hòa Ủy viên BCH
47 PGS.TS. Nguyễn Văn Minh Hiệu trưởng Đại học Sư phạm IHN Ủy viên BCH
48 TS. Nguyễn Thị Minh Phương Thư kí Chi Hội Vật lý Đại học Qui Nhơn Ủy viên BCH
49 PGS.TS. Nguyễn Hồng Quang Giám đốc Trung tâm Thông tin - Tư liệu, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ủy viên BCH
50 TS. Nguyễn Mạnh Sơn Thư kí Chi Hội Thừa Thiên Huế. Phó Trưởng Khoa Vật lý, Đại học Khoa học Huế Ủy viên BCH
51 TS. Nguyễn Bảo Hoàng Thanh Trưởng Ban vận động thành lập Chi Hội Vật lý Đà Nằng Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng Ủy viên BCH
52 GS. TS. Nguyễn Toàn Thắng Tổng Biên tập Tạp chí Communications in Physics, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam Ủy viên BCH Tổng Thư kí
53 Nhà giáo Phạm Đình Thiết Phó Chủ tịch Hội Giảng dậy Vật lý Ủy viên BCH
54 Nhà giáo Vũ Đức Thọ Hiệu trưởng Trường chuyên Lê Hồng Phong Nam Định Ủy viên BCH
55 TS. Đoàn Minh Thủy Chi Hội trưởng Chi Hội Vật lý Đại học Qui Nhơn. Chủ nhiệm Khoa Vật lý Kĩ thuật Công nghiệp Đại học Qui Nhơn Ủy viên BCH
56 PGS. TS. Mai Văn Trinh Cục trưởng Cục Khảo thi, Bộ Giáo đục và Đào tạo Ủy viên BCH
57 TS. Lê Đình Trọng Chi Hội trưởng Chi Hội Đại học Sư phạm I, Chủ nhiệm Khoa Vật lý Đại học Sư phạm II Ủy viên BCH
58 PGS.TS. Đinh Văn Trung Chủ tịch Hội Thiên văn - Vũ trụ VN Ủy viên BCH
59 TS. Tạ Văn Tuân Hội Vật lý Việt Nam Ủy viên BCH
60 TS. Võ Thanh Tùng Chi Hội trưởng Chi Hội Thừa Thiên – Huế, Phó Hiệu trưởng Đại học Khoa học Huế Ủy viên BCH
61 TS. Hà Xuân Vinh Phó Chủ tịch thường trực Hội Vật lý Chánh Hoà,Trưởng Phòng Nghiên cứu ứng đụng, Viện Nghiên cứu và ứng dụng Công nghệ Nha Trang Ủy viên BCH

Cơ quan trực thuộc Ban Chấp hành Trung ương Hội
 • Văn phòng Trung ương Hội
 • Tạp chí Vật Lý Ngày nay
 • Tạp chí Vật Lý Tuổi trẻ
 • Câu lạc bộ Vật Lí
 • Ban Công tác Nữ
Các chi hội: 
 • Chi Hội Vật lý Hà Nội
 • Hội Vật lí Tp Hồ Chí Minh
 • Chi Hội Vật lý  Thừa Thiên - Huế
 • Chi Hội Vật lý Nam Định
 • Chi Hội Vật lý Hà Nam
 • Chi Hội Vật lý Khánh Hoà
 • Chi Hội Vật lý Viện Vật lí, Viện hàn lâm khoa học và KHCN Việt Nam
 • Chi Hội Vật lý Viện Khoa học Vật liệu
 • Chi Hội Vật lý Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Chi Hội Vật lý Đại học Sư phạm Hà Nội
 • Chi Hội Vật lý Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Chi Hội Vật lý Đại học Thái Nguyên
 • Chi Hội Vật lý Đại học Qui Nhơn
 • Chi Hội Vật lý Ứng dụng Hà Nội
 • Chi Hội Vật lý Công nghệ
 • Chi Hội Vật lý Đà Lạt
 • Hội Vật lý Lý thuyết
 • Hội Quang và Quang phổ
 • Hội Vật lý Y tế
 • Hội Giảng dạy Vật lý
 • Hội Vật lý Hạt nhân
 • Hội Thiên văn Vũ trụ
 • Hội Khoa học Vật liệu
 • Hội Vật lý Ứng Dụng
Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây