Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Công Tạc tại phiên họp tháng 1/2017

Thứ hai - 06/03/2017 09:31
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Công Tạc tại phiên họp tháng 1/2017.
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Công Tạc tại phiên họp tháng 1/2017
THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Thứ trưởng Phạm Công Tạc tại phiên họp tháng 1/2017
Tổ Công tác triển khai Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020
 
Ngày 10 tháng 01 năm 2017, Thứ trưởng Phạm Công Tạc, Tổ trưởng Tổ Công tác triển khai Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 (sau đây gọi tắt là Chương trình) đã chủ trì phiên họp thứ 5 của Tổ Công tác. Tham dự phiên họp có các thành viên Tổ Công tác (vắng thành viên Tổ Công tác là PGS. TS. Lê Trọng Hùng, Bộ Giáo dục và Đào tạo và GS.TS. Nguyễn Đại Hưng, Hội Vật lý Việt Nam, chuyên viên dự họp thay để báo cáo phần công việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo, GS. Nguyễn Đức Chiến đại diện báo cáo phần công việc của Hội Vật lý Việt Nam), đại diện của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam. Nội dung của buổi họp là đánh giá tình hình triển khai các nhiệm vụ của Chương trình năm 2016, dự kiến và phân bổ kinh phí cho các nội dung của năm 2017, chuẩn bị cho xây dựng kế hoạch năm 2018.
Trên cơ sở báo cáo của 05 cơ quan được phân công nhiệm vụ trong Quyết định 380/QĐ-TTg ngày 24 tháng 3 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình phát triển vật lý đến năm 2020 (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Vật lý thuộc Liên Hiệp các hội Khoa học Kỹ thuật Việt Nam), báo cáo của Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, báo cáo của Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên và ý kiến các chuyên gia độc lập là thành viên Tổ Công tác, Thứ trưởng Phạm Công Tạc có ý kiến kết luận như sau:
1. Về đánh giá tình hình thực hiện Chương trình năm 2016:
- Bộ Khoa học và Công nghệ đã phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam trình Chính phủ chấp thuận việc ký kết văn bản chính thức với UNESCO việc thành lập Trung tâm Khoa học về Toán và Vật lý của Việt Nam (Nghị quyết số 86/NQ-CP ngày 04/10/2016). Đồng thời Thủ tướng Chính phủ đã chấp thuận đề xuất của Bộ Khoa học và Công nghệ, Viện Hàn lâm KH&CN Việt Nam và Bộ Ngoại giao về việc mời Tổng Giám đốc UNESCO sang thăm và ký kết Thỏa thuận nêu trên (Công văn số 10354/VPCP-HTQT ngày 30/11/2016 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến của Thủ tướng Chính phủ).
- Bộ Khoa học và Công nghệ đã xử lý và phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu KH&CN cấp quốc gia do Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam (thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ) đề xuất (đã phê duyệt 06 nhiệm vụ; một số đề xuất có chất lượng chưa cao, chưa đáp ứng được tiêu chí của nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia đã không được phê duyệt).
- Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ động triển khai các nội dung của Chương trình, kịp thời phê duyệt các nhiệm vụ nghiên cứu cấp Bộ để triển khai kế hoạch KH&CN năm 2017 và chuẩn bị phân bổ kinh phí thực hiện từ nguồn sự nghiệp khoa học năm 2017. Các nhiệm vụ KH&CN đã bám sát định hướng nghiên cứu ưu tiên của Chương trình. Ngoài ra, đã tổ chức một số hội thảo khoa học quốc tế quan trọng trong khuôn khổ Chương trình.
- Quỹ Phát triển KH&CN Quốc gia đã ưu tiên xét các đề tài nghiên cứu cơ bản trong lĩnh vực Vật lý và hỗ trợ các hoạt động gia tăng khác như hỗ trợ cán bộ trẻ đi dự hội nghị quốc tế, đi thực tập ngắn hạn.
2. Các nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2017:
- Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp với Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ chức ký kết văn bản chính thức với UNESCO trong việc thành lập 02 Trung tâm quốc tế về Toán học và Vật lý trong Quý I/2017.
- Trong 06 tháng đầu năm 2017 các bộ ngành sẽ xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ cho năm 2018. Đề nghị các thành viên thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh báo cáo Thủ trưởng các cơ quan tiếp tục xây dựng, phê duyệt các nhiệm vụ thuộc Chương trình, đặc biệt các đề tài nghiên cứu cấp bộ cho các tiến sỹ trẻ.
- Đề nghị Hội Vật lý Việt Nam chủ trì việc huy động lực lượng, nghiên cứu để xác định những nhiệm vụ nghiên cứu định hướng ứng dụng có quy mô lớn, có tính liên ngành cao, hướng giải quyết những vấn đề thực tiễn nhằm hỗ trợ các tổ chức khoa học và công nghệ đề xuất được các nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia có tính khả thi cao.
- Về việc đầu tư cho các Phòng thí nghiệm vật lý ở các trường đại học từ nguồn sự nghiệp khoa học: Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính và các bộ, ngành liên quan khác để thống nhất giải pháp và phương thức tổ chức thực hiện.
3. Phiên họp thứ 6 của Tổ Công tác dự kiến vào tháng 6 năm 2017.
Bộ Khoa học và Công nghệ thông báo để các thành viên Tổ Công tác và các cơ quan liên quan biết và thực hiện./.
 
Nơi nhận :
- Như trên;
- TT Phạm Công Tạc (để b/c);
- Thành viên Tổ Công tác;
- Viện HL KH&CN VN;
- Bộ GD&ĐT;
- ĐHQGHN;
- ĐHQGTPHCM;
- Quỹ PT KH&CN QG;
- Vụ KHTH;
- Lưu VT, Vụ XHTN.        
TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ TỰ NHIÊN
 
(Đã ký)
 
Lê Quang Thành
 
 
 

Tác giả bài viết: Hội Vật Lý Việt Nam

Nguồn tin: Hội Vật Lý

Chú ý: Việc đăng lại bài viết trên ở website hoặc các phương tiện truyền thông khác mà không ghi rõ nguồn https://vpshvl.org.vn là vi phạm bản quyền

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Gửi phản hồi
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây