Hội Vật Lý Việt Nam

https://vpshvl.org.vn


QUYẾT ĐỊNH Phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật lý đến năm 2020 tầm nhìn 2030

Quyết định của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt định hướng nghiên cứu ưu tiên ngành Vật Lý đến năm 2020 và tầm nhìn 2030
Ngày 08 tháng 4 năm 2015 Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ đã ký Quyết định số 677/QĐ-BKHCN với nội dung sau:
Điều 1. Phê duyệt kèm theo Quyết định này Định hướng nghiên cứu ưu tiên của ngành Vật lý đến năm 2020 tầm nhìn 2030 (Chi tiết theo Phụ lục đính kèm).
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Vụ trưởng Vụ Khoa học Xã hội và Tự nhiên, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tổng hợp, Giám đốc Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Quốc gia, Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.


 
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lưu VT, XHTN.
BỘ TRƯỞNG
 ( ĐÃ KÝ)
Nguyễn Quân
 

Tác giả bài viết: Bộ khoa học và công nghệ

Nguồn tin: Bộ khoa học và công nghệ

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây