Hội Vật Lý Việt Nam

https://vpshvl.org.vn


Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm năm 2017 thực hiện “Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020”

Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 (Quyết định số 380/QĐ-TTg) có các (9) nhiệm vụ và giải pháp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (đại diện là Hội Vật lý Việt Nam) được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan để bám sát và thực hiện một số nhiệm vụ của Chương trình.
HỘI VẬT LÝ VIỆT NAM 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
 
Hà Nội, ngày 25 tháng 6  năm 2017
 
BÁO CÁO
Báo cáo công tác 6 tháng đầu năm năm 2017 thực hiện “Chương
trình phát triển Vật lý đến năm 2020”
 
A. Công tác thực hiện chương trình
     Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 (Quyết định số 380/QĐ-TTg) có các (9) nhiệm vụ và giải pháp, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (đại diện là Hội Vật lý Việt Nam) được giao nhiệm vụ phối hợp với các cơ quan để bám sát và thực hiện một số nhiệm vụ của Chương trình. Trong 6 tháng đầu năm 2017, Hội Vật lý VN đã thực hiện được các công việc sau:
  1. Hội Vật Jý VN đã hoàn thành các kế hoạch cụ thể (nội dung, thời gian, kinh phí và kết quả đăng) với các ban chuyên môn của Liên hiệp các hội KH&KT VN (Ban KH, CN-MT, Ban truyền thông và XH) để thực hiện nhiệm vụ: Tăng cường công tác thông tin và truyền thông Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020. Kế hoạch này đã tạo điều kiện cho Tạp chí Vật lý ngày nay của Hội Vật lý VN đã in và phát hành số 1 và sô 2/2017, với các bài viết tập trung giới thiệu và phản ánh các thông tin về hoạt động được thực hiện trong Chương trình. Đồng thời các thông tin này được biên soạn và trình bày trên trang thông tin điện tử của Hội Vật lý VN (www.vpsh- vl.org.vn). Một số thông tin giới thiệu và phản ánh các hoạt động được thực hiện trong Chương trình phát triển vật lý đang được chuyển sang tiếng Anh, trình bày trong cổng thông tin điện tử của Hội Vật lý VN, để kết nối với các nhà khoa học quốc tế và các nhà khoa học Việt Nam ở nước ngoài. Hội Vật lý Việt Nam coi đây là nhiệm vụ quan trọng trong công tác thông tin và truyền thông Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020.
  2. Hội Vật lý Việt Nam đã thực hiện phối hợp với Vụ KHXH -TN, Bộ KH&CN tổ chức thành công Hội thảo Xác định nhiệm vụ KH&CN cấp quốc gia trong Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020, ngày 14/4/2017, tại bộ KH&CN. Hội thảo đã thu hút gần 100 đại biểu là các nhà quản lý và các nhà khoa học đến từ các đơn vị đào tạo đại học, viện nghiên cứu ... của Bộ KH&CN, Bộ GD_ĐT, Viện Hàn lâm KH&CN VN, Đại học quốc gia HN và ĐHQG Tp. HCM, và một số viện nghiên cứu và ứng dụng thuộc Bộ Quốc phòng và Bộ Công An. Trong Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi và thảo luận những thông tin về các yêu cầu, kinh nghiệm trong xây dựng và đề xuất cũng như trong thực hiện một đề tài KH&CN cấp quốc gia, các thuận lợi, khó khăn cũng như các kết quả đã đạt được của một số đơn vị, qua đó có kiến nghị với các cơ quan quản lý về các giải pháp cần phải thực hiện thời gian tiếp theo. Đặc biệt, hơn 20 đề xuất đề tài KH&CN đã được trình bày, trong đó có một số đề xuất đáp ứng tốt các yêu cầu của đề tài KH&CN cấp quốc gia. Các thông tin và tóm tắt các nội dung đề xuất của các đại biểu, và các kết luận đánh giá và kiến nghị của Hội thảo được báo cáo lên các cơ quan quản lý và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Bộ KH&CN, của Liên hiệp hội KH&KT VN, của Hội Vật lý VN và trong Tạp chí Vật lý Ngày nay số 2-2017 của Hội Vật lý VN.
  3. Hội Vật lý Việt Nam đã phối hợp với các nhà vật lý của Viện Hàn lâm KHCN VN đã tổ chức gặp gỡ các doanh nghiệp KH&CN (trong các lĩnh vực: thiết bị và linh kiện khoa học, xử lý môi trường, cảm biến camera và xử lý ảnh, ứng dụng và thiết bị plasma, tự động hóa...) để tăng cường hợp tác và liên kết giữa các nhà KHCN và thị trường, phục vụ cho các hướng nghiên cứu cơ bản định hướng ứng dụng trong Chương trình phát triển vật lý. Hội thảo đã tổ chức ngày 23/5/ 2017 tại Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KHCN VN và đã thu hút và nhận được sự đánh giá cao của các nhà khoa học và các doanh nghiệp KH&CN.
  4. Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với các nhà vật lý của Viện Hàn lâm KH&CN VN đã thực hiện xong Nội dung 1 (Tập hợp các mục từ tiếng Anh) của Đề tài: Biên soạn Từ điển Vật lý Anh Việt và Từ điển Bách khoa Vật lý Việt Nam, trong Chương trình phát triển vật lý đến 2020. Đề tài đã được Viện Hàn lâm KH và CN VN đưa vào thực hiện trong thời gian 2016- 2020.
B. KẾ HOẠCH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
  • Phối hợp với Trung tâm Vật lý Tiên tiến, Viện Hàn lâm KHCN VN tổ chức Hội thảo “An toàn vệ sinh thực phẩm và Y-sinh trong Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020”, dự kiến tổ chức đầu Quý 3, 2017, tại Hà Nội. Hội thảo nhằm tập hợp và hỗ trợ các tổ chức KHCN và đào tạo đề xuất được các đề tài NCCB định hướng ứng dụng như các đề tài KHCN cấp quốc gia có tính cấp thiết và khả thi cao, giải quyết các vấn đề thực tiễn.
  • Phối hợp với Vụ KHXH-TN, Bộ KH&CN tổ chức Hội thảo đánh giá và nâng cao năng lực thực hiện của các đề tài KH&CN trong Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 dự tính được tổ chức trong quý 4/ 2017.
  • Phối hợp với Vụ KHXH-TN, Bộ KH&CN, tập hợp và huy động lực lượng vật lý trong cả nước để xây dựng các nhiệm vụ NCCB định hướng ứng dụng có quy mô, trình độ và chất lượng KH&CN cao nhằm giải quyết những vấn đề và như cầu thực tiễn cấp thiết.
  • Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ Tăng cường công tác thông tin và truyền thông Chương trình phát triển Vật lý đến năm 2020 qua Tạp chí Vật lý Ngày nay và cổng thông tin điện tử của Hội Vật lý VN; Nhiệm vụ Biên tập Từ điển Vật lý Anh- Việt và Từ điển Bách khoa Vật lý Việt nam, phối hợp với Viện Vật lý, Viện Hàn lâm KH&CN Vn.
  • Hội Vật lý Việt Nam phối hợp với các hội vật lý chuyên ngành tổ chức định kỳ các hội nghị vật lý quốc gia như: HN Toàn quốc lần thứ 42 về Vật lý lý thuyết, TP.Cần thơ, 31/7/ -3/8/2017; HN Toàn quốc lần thứ 5 về Vật lý Kỹ thuật và ứng dụng, TP. Đà Lạt, 2-4/ 10/2017; HN Toàn quốc

Tác giả bài viết: Hội Vật Lý Việt Nam

Nguồn tin: Hội Vật Lý:

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây